Ferill 437. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1995–96. – 1065 ár frá stofnun Alþingis.
120. löggjafarþing. – 437 . mál.


1197. Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 38 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

Frá Gísla S. Einarssyni.    Við 3. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
    Ráðherra er heimilt að úthluta til reksturs skólabáta allt að 200 þorskígildum árlega.
Prentað upp.