Ferill 203. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 203 . mál.


318. Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um lögskráningu sjómanna, nr. 43/1987, með síðari breytingum.

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ragnhildi Hjaltadóttur, skrifstofustjóra í samgönguráðuneyti.
    Í frumvarpinu er lagt til að frestur sá sem skipstjórnarmenn og aðrir skipverjar hafa til að ljúka öryggisfræðslunámi í Slysavarnaskóla sjómanna samkvæmt lögunum verði framlengdur um eitt ár eða til 31. desember 1997. Margir sjómenn hafa enn ekki sótt þessi námskeið og ekki er unnt að koma fleiri nemendum að fyrir áramót þar sem öll námskeið eru fullbókuð.
    Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins.

Alþingi, 11. des. 1996.Einar K. Guðfinnsson,

Magnús Stefánsson.

Árni Johnsen.


form., frsm.Stefán Guðmundsson.

Kristján Pálsson.

Egill Jónsson.Ásta R. Jóhannesdóttir.

Ragnar Arnalds.

Guðmundur Árni Stefánsson.