Ferill 149. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 149 . mál.


375. Breytingartillögurvið frv. til l. um Póst- og fjarskiptastofnun.

Frá meiri hluta samgöngunefndar (EKG, MS, EgJ, StG, ÁJ, KPál).    Við 7. gr. Síðari málsliður 1. mgr. falli brott.
    Við 8. gr. Orðin „en aðrir nefndarmenn skulu hafa faglega kunnáttu eða reynslu á sviði fjarskipta- og póstmála“ í 6. málsl. 1. mgr. falli brott.