Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 1 . mál.


419. Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 1997.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, StB, ÁJ, ÁMM, ÍGP, HjálmJ, ArnbS).    Við 5. gr. Greinin orðist svo:


(28 síður)(Texti skjalsins er ekki til í tölvutæku formi.


Prentuð útgáfa af skjalinu er fáanleg í


skjalaafgreiðslu Alþingis, Skólabrú 2, sími 5630 692.)