Ferill 149. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 149 . mál.


424. Breytingartillaga


við frv. til l. um Póst- og fjarskiptastofnun.

Frá meiri hluta samgöngunefndar (EKG, MS, EgJ, StG, ÁJ, KPál).


    Við 9. gr. Í stað orðsins „þess“ í 7. mgr. komi: þeirra.