Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 1 . mál.


426. Breytingartillaga


við frv. til fjárlaga fyrir árið 1997.

Frá Sigríði A. Þórðardóttur, Hjálmari Árnasyni, Svanfríði Jónasdóttur,

Tómasi Inga Olrich, Sigríði Jóhannesdóttur, Ólafi Erni Haraldssyni,

Arnbjörgu Sveinsdóttur, Guðnýju Guðbjörnsdóttur

og Árna Johnsen.


Þús. kr.

    Við 4. gr. 02-982 170 Heiðurslaun listamanna samkvæmt ákvörðun
Alþingis.

    Fyrir „14.400“ kemur      15.000
    Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:

     Heiðurslaun listamanna samkvæmt ákvörðun Alþingis
    (02-982 170).
Þús. kr.

    Atli Heimir Sveinsson      1.000
    Árni Kristjánsson      1.000
    Ásgerður Búadóttir      1.000
    Guðbjörg Þorbjarnardóttir      1.000
    Halldór Laxness      1.000
    Hannes Pétursson      1.000
    Indriði G. Þorsteinsson      1.000
    Jón Nordal      1.000
    Jón úr Vör      1.000
    Jórunn Viðar      1.000
    Kristján Davíðsson      1.000
    Matthías Johannessen      1.000
    Sigfús Halldórsson      1.000
    Stefán Hörður Grímsson      1.000
    Thor Vilhjálmsson      1.000
________

15.000