Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 1 . mál.


448. Breytingartillaga


við frv. til fjárlaga fyrir árið 1997.

Frá Bryndísi Hlöðversdóttur, Gísla S. Einarssyni, Kristni H. Gunnarssyni

og Kristínu Halldórsdóttur.


Þús. kr.

    Við 4. gr. 07-985 Félagsmálaskóli alþýðu.
    Við 110 Almennur rekstur.
        Fyrir „12.300“ kemur     
15.000

    Við 140 Námskeið fyrir trúnaðarmenn á vinnustöðum.
        Fyrir „1.800“ kemur     
4.000