Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 1 . mál.


479. Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1997.

Frá Rannveigu Guðmundsdóttur, Ágústi Einarssyni, Ástu R. Jóhannesdóttur,


Gísla S. Einarssyni, Guðmundi Árna Stefánssyni, Jóhönnu Sigurðardóttur,


Jóni Baldvini Hannibalssyni, Lúðvík Bergvinssyni, Sighvati Björgvinssyni,


Svanfríði Jónasdóttur og Össuri Skarphéðinssyni.Þús. kr.

    Við 4. gr. 08-371 Ríkisspítalar. Nýr liður:
        680 Til byggingar barnaspítala     
10.000

    Við 6. gr. Nýr liður:
         3.85    Að selja land í eigu Vífilstaða og verja andvirði sölunnar til
                    byggingar barnaspítala.