Ferill 409. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996–97. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 409 . mál.


939. Breytingartillögurvið frv. til l. um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, VS, EOK, GMS, PHB, SP).    Við 5. gr.
         
    
    Orðin „75% af“ í 2. mgr. falli brott.
         
    
    Lokamálsliður 2. mgr. falli brott.
         
    
    2. málsl. 3. mgr. falli brott.
    Við 6. gr.
         
    
    1. mgr. orðist svo:
                            Viðskiptaráðherra ákveður skiptingu hlutafjár í hluti.
         
    
    4. mgr. falli brott.
    Við 19. gr. Við bætist ný málsgrein sem orðist svo:
                  Landsbanki Íslands hf. tekur við öllum réttindum og skuldbindingum Landsbanka Íslands og Búnaðarbanki Íslands hf. tekur við öllum réttindum og skuldbindingum Búnaðarbanka Íslands vegna yfirtöku ríkisviðskiptabankanna á sparisjóðum.