Ferill 408. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996–97. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 408 . mál.


941. Breytingartillögurvið frv. til l. um stofnun Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf.

Frá 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, VS, EOK, SP).    Við 4. gr.
         
    
    Orðin „75% af því“ í 2. málsl. 2. mgr. falli brott.
         
    
    3. mgr. orðist svo:
                            Ráðherra skipar sér til ráðuneytis nefnd þriggja manna til að leggja mat á heildarfjárhæð stofnhlutafjár í fjárfestingarbankanum. Niðurstöður nefndarinnar skulu liggja fyrir í síðasta lagi 1. október 1997. Um aðgang nefndarinnar að gögnum og um þagnarskyldu nefndarmanna fer skv. 3. mgr. 20. gr. Ráðherra setur nefndarmönnum erindisbréf.
    Við 14. gr.
         
    
    Við lokamálslið 1. mgr. bætist: á opinberu viðmiðunargengi.
         
    
    3. mgr. orðist svo:
                            Vanskil lána í reikningseiningum Fiskveiðasjóðs Íslands (RFÍ) teljast alltaf í RFÍ, þ.e. þau halda gengis- og verðtryggingu fram til greiðsludags. Dráttarvextir á slíkum vanskilum skulu vera gildandi samningsvextir RFÍ-lána hverju sinni að viðbættu álagi sem nemur fjórðungi samningsvaxtanna. Dráttarvextir eru þá 1,25 sinnum samningsvextir á ári. Dráttarvextir reiknast sem dagvextir.Prentað upp.