Ferill 364. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996–97. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 364 . mál.


1085. Breytingartillögurvið frv. til l. um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða.

Frá umhverfisnefnd.    Við 3. gr.
         
    
    Í stað orðanna „en hinir tveir skulu tilnefndir af samvinnunefndinni“ í 2. mgr. komi: en einn skal tilnefndur af samvinnunefndinni og einn án tilnefningar.
         
    
    3. mgr. orðist svo:
                            Stjórnin fjallar um stefnu og starfsáætlanir stofnunarinnar.
    Við 4. gr.
         
    
    Í stað orðanna „lokið framhaldsnámi og“ í 1. mgr. komi: háskólamenntun og hafa.
         
    
    Orðin „í umboði stjórnar Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar“ í 2. mgr. falli brott.
         
    
    Orðin „í samráði við stjórn stofnunarinnar“ í 3. mgr. falli brott.
    Við 5. gr. Í stað orðsins „stjórninni“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: nefndinni.
    Við 6. gr. Á eftir orðunum „málefni norðurslóða“ komi: sett.