Ferill 234. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996–97. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 234 . mál.


1225. Breytingartillagavið frv. til l. um samningsveð.

Frá 1. minni hluta allsherjarnefndar (KPál).    4. mgr. 3. gr. orðist svo:
    Eigi er heimilt að veðsetja sérstaklega, eða með öðrum verðmætum, aflahlutdeild fiskiskips, greiðslumark bújarðar eða önnur réttindi til nýtingar í atvinnurekstri sem skráð eru opinberri skráningu á tiltekið fjárverðmæti og stjórnvöld úthluta lögum samkvæmt.