Ferill 257. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


121. löggjafarþing 1996–1997.
Nr. 30/121.

Þskj. 1374  —  257. mál.


Þingsályktun

um breytingu á flugmálaáætlun árin 1996–1999 vegna ársins 1997.


    Alþingi ályktar að á árinu 1997 skuli framkvæmdum í flugmálum hagað samkvæmt eftirfarandi flugmálaáætlun.

I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN


(Fjárhæðir í millj. kr.)
               1997

1.1 Markaðar tekjur:
    1.     Flugvallagjald          497
    2.     Eldsneytisgjald*          51
    3.     Lendingargjöld          52
    4.     Loftferðareftirlitsgjöld          14
    5.     Leigugjöld          18
    6.     Þjónustugjöld          74
    7.     Aðrar tekjur          52
........

              758
........

1.2 Önnur framlög:
    1.     ICAO — tekjur          411
    2.     Framlag úr ríkissjóði          411
    3.     Umframtekjur frá 1996          42
........

              Samtals      1.622

*     Tekjur sem bundnar eru til framkvæmda í flugmálum samkvæmt lögum nr. 31/1987, um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í flugmálum.


II. SKIPTING ÚTGJALDA


(Fjárhæðir í millj. kr.)
                    1997

2.1 Rekstur:
    1.     Allar deildir          775
    2.     Alþjóðaflugþjónustan          447
........

                    1.222
........

2.2 Áætlunarflugvellir I:
    1.     Flugbrautir og stæði          15
    2.     Bundið slitlag          91
    3.     Byggingar          50
    4.     Slökkvi- og björgunarbúnaður          0
    5.     Snjóhreinsibúnaður          6
    6.     Aðflugs- og ljósabúnaður          12
    7.     Veðurmælibúnaður          10
    8.     Varaafl          2
    9.     Til rannsókna- og þróunarverkefna          10
    10.     Ýmis búnaður          2
........

                    198
........

2.3 Áætlunarflugvellir II:
    1.     Flugbrautir og stæði          0
    2.     Bundið slitlag          30
    3.     Byggingar          13
    4.     Slökkvi- og björgunarbúnaður          0
    5.     Snjóhreinsibúnaður          8
    6.     Aðflugs- og ljósabúnaður          0
    7.     Veðurmælibúnaður          0
    8.     Varaafl          0
    9.     Ýmis búnaður          1
........

                    52
........

2.4 Áætlunarflugvellir III:
    1.     Flugbrautir og stæði          0
    2.     Bundið slitlag          0
    3.     Byggingar          0
    4.     Slökkvi- og björgunarbúnaður          0
    5.     Snjóhreinsibúnaður          0
    6.     Aðflugs- og ljósabúnaður          0
    7.     Veðurmælibúnaður          0
    8.     Varaafl          0
    9.     Ýmis búnaður          0
........

                    0
........

2.5 Aðrir flugvellir og lendingarstaðir:
Óskipt           12

2.6 Flugumferðar- og flugleiðsöguþjónusta:
    1.     Flugstjórnarmiðstöð o.fl.          20
    2.     GPS-leiðréttingarstöðvar og athugunarstöðvar          20
    3.     Annað          10
........

                    50
........

2.7 Til leiðréttingar og brýnna verkefna:
Óskipt           18

2.8 Yfirstjórn:
Stjórnunarkostnaður           10

2.9 Flugstöð Leifs Eiríkssonar           60
........

               Samtals      1.622


III. FLOKKUN FLUGVALLA3.1     Áætlunarflugvellir I.
    Reykjavík, Akureyri, Vestmannaeyjar, Egilsstaðir, Ísafjörður, Hornafjörður, Húsavík og Sauðárkrókur.

3.2     Áætlunarflugvellir II.
    Patreksfjörður, Bíldudalur, Siglufjörður, Vopnafjörður, Grímsey, Norðfjörður, Flateyri og Þingeyri.

3.3     Áætlunarflugvellir III.
    Mývatn, Hólmavík, Raufarhöfn, Gjögur, Kópasker, Borgarfjörður eystri og Þórshöfn.

3.4     Aðrir flugvellir og lendingarstaðir.
     A.    Þjónustuflugvellir: Bakkafjörður, Bakki, Blönduós, Borgarnes, Breiðdalsvík, Ólafsfjörður, Reykhólar, Reykjanes, Rif, Selfoss, Stykkishólmur og Vík.
     B.    Aðrir flugvellir: Álftaver, Fagurhólsmýri, Fáskrúðsfjörður, Geysir, Grímsstaðir, Herðubreiðarlindir, Hrafnseyri, Húsafell, Hveravellir, Kerlingarfjöll, Kirkjubæjarklaustur, Nýidalur, Skálavatn, Sprengisandur og Þórsmörk.
     C.    Sportflugvellir: Flúðir, Hella, Melgerðismelar og Sandskeið.
     D.    Lendingarstaðir: Arngerðareyri, Búðardalur, Bæir, Dagverðará, Djúpivogur, Einholtsmelar, Grundarfjörður, Hrísey, Hvammstangi, Ingjaldssandur, Kaldármelar, Króksfjarðarnes, Melanes, Sandármelar, Skógarsandur, Steinasandur, Stórholt, Stóri-Kroppur, Tálknafjörður og Þórisdalur.
     E.    Lendingarstaðir í eigu og í umsjá annarra aðila en Flugmálastjórnar: Auðkúluheiði, Forsæti, Freysnes, Gunnarsholt, Hvolsvöllur, Múlakot og Þórisós.

IV. SUNDURLIÐUN FRAMKVÆMDA


(Fjárhæðir í millj. kr.)
Staður/verkefni          1997

4.1 Reykjavík
    1.     Endurnýjun slitlags          27
    2.     Til rannsókna og þróunarverkefna          10
........

                    37
........

4.2 Akureyri
    1.     Endurbætur eldri flugstöðvar          10
    2.     Nýtt slitlagsyfirlag          44
    3.     Bílastæði og lóð          10
    4.     Stækkun flugvélahlaðs          5
    5.     Leiðarljós          2
........

                    71
........

4.3 Vestmannaeyjar
    1.     Varaafl          2
    2.     Veðurmælibúnaður          5
........

                    7
........

4.4 Egilsstaðir
    1.     Flugstöð          5
    2.     Ýmis búnaður          1
........

                    6
........

4.5 Ísafjörður
    1.     Veðurmælibúnaður          5     
    2.     Flugstöð          25     
    3.     Ýmis búnaður          1
........

                    31
........

4.6 Hornafjörður
    1.     Breikkun bundins slitlags          20
    2.     Ljósabúnaður          10
........

                    30
........

4.7 Húsavík
Tækjageymsla          10
........

                    10
........

4.8 Sauðárkrókur
Vörubifreið/snjótönn          6
........

                    6
........


Staður/verkefni          1997

4.9 Patreksfjörður
Tækjageymsla          6
........

                   6
........

4.10 Bíldudalur
Snjósópur          8
........

                    8
........

4.11 Grímsey
Ýmis búnaður          1
........

                    1
........

4.12 Þórshöfn
Farþegaskýli          7     
........

                    7
........

4.13 Vopnafjörður
Bundið slitlag          30     
........

                    30
........

4.14 Aðrir flugvellir og lendingarstaðir
Óskipt          12
........

                    12
........

4.15 Flugumferðar- og flugleiðsögubúnaður
    1.     Flugstjórnarmiðstöð o.fl.          20
    2.     GPS-leiðréttingarstöðvar og athugunarstöðvar          20
    3.     Upplýsingakerfi          9
    4.     Flugprófunartæki          1
........

                    50
........

4.16 Til leiðréttinga og brýnna verkefna
Óskipt          18
........

                   18
........

4.17 Yfirstjórn
Stjórnunarkostnaður          10
........

                    10
........


Staður/verkefni          1997

4.18 Flugstöð Leifs Eiríkssonar
Flugstöð          60
........

                    60
........

              Samtals      400
........

              Til reksturs flugvalla      190


Samþykkt á Alþingi 17. maí 1997.