Ferill 143. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 240 – 143. mál.Svarlandbúnaðarráðherra við fyrirspurn Sigríðar Jóhannesdóttur, Gísla S. Einarssonar, Kristins H. Gunnarssonar og Kristínar Halldórsdóttur um ráðstöfunarfé ráðherra.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
    Hvernig hefur verið varið 6 millj. kr. framlagi til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ráðherra á lið 04-199 í fjárlögum 1997, sundurliðað eftir verkefnum?

    Eftirfarandi verkefni hafa fengið framlag af ráðstöfunarfé ráðherra:

Verkefni
Kr.


Vottunarstofan Tún hf.
    Lífræn ræktun          50.000
Jakob Örn Haraldsson kjötiðnaðarmaður
    Hönnun á tækjum til heilsteikingar á lambaskrokkum          100.000
Pétur J. Jónasson
    Ferð til Japan, ásamt Þórarni Benedikz, sérfræðingi á Mógilsá,
    til söfnunar á trjáfræjum          150.000
Samband íslenskra loðdýrabænda
    Sýning á íslenskum minka- og refaskinnum og fatnaði úr þeim          100.000
Félag garðyrkjumanna
    Útgáfa á erindum sem flutt voru á ráðstefnu um innflutning á plöntum          200.000
Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra
    Úttekt á aðgengi fyrir hreyfihamlaða ferðamenn hjá Ferðaþjónustu bænda á Íslandi          250.000
Kennaraháskóli Íslands
    Til Fræðslustofnunar Kríu, til undirbúnings kennsluefnis og námskeiðahalds
    með verklegri þjálfun um landgræðsluaðferðir          200.000
Maður og umhverfi
    Rannsókn um erlent ferðafólk í náttúru Íslands          15.000
Tónlistarskóli Njarðvíkur
    Ferð til Hollands          40.000
Sumarheimili templara
    Jarðvegsbætur og landgræðslustörf í landi Galtalækjar í Landssveit          100.000
Sólheimar í Grímsnesi
    Vistræn og lífræn landbúnaðarframleiðsla          250.000
Gæðastjórnunarfélag Íslands
    Málþing um innra eftirlit í matvælafyrirtækjum          50.000
Anna M. Stefánsdóttir bóndi
    Ferð til Króatíu á Tenth International Rural Development Summer School          100.000
Félag skógarbænda á Fljótsdalshéraði
    Stofnun landssamtaka skógarbænda          100.000
Matvæla- og næringarfræðingafélag Íslands
    Kynning á nýjungum í matvælaframleiðslu          100.000
Miðlun ehf.
    Útgáfa „Iceland Export Directory“          150.000
Hestaíþróttasamband Íslands    
    Útgáfa handbókar um ferðalög á hestum á Íslandi          250.000
Samtök afurðarstöðva í mjólkuriðnaði (SAM)
    Aðalfundur Alþjóðasamtaka mjólkuriðnaðarins, IDF          500.000
Kjötumboðið hf.
    Evrópuþing JC          150.000
Félag íslenskra búvísindamanna
    Félagsstörf          50.000
Ferðaþjónusta bænda
    Ráðstefna International Conference Marketing for Sustainable Agritourism          250.000
Trausti Steindórsson fiskeldisfræðingur
    Verkefni íslenskra og franskra fiskeldisfyrirtækja í eldi hlýsjávartegunda          50.000
Íslenska lífmassafélagið
    Athugun á ræktun lífmassa og framleiðslu á etanóli og öðrum afurðum          350.000
Sunneva Design ehf.
    Sýning á fatnaði úr íslenskum landbúnaðarvörum          100.000
Kvenfélagasamband Íslands
    Ferðastyrkur á þing Alheimssamtaka bændakvenna          50.000
Samtals           3.705.000