Ferill 302. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 555 – 302. mál.Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 92 24. maí 1994, um Þróunarsjóð sjávarútvegsins, með síðari breytingum.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.    Mál þetta tengist máli 303 og vísar minni hlutinn um afstöðu sína og rökstuðning til nefndarálits minni hlutans um það mál.

Alþingi, 12. des. 1997.Steingrímur J. Sigfússon,


form., frsm.


Lúðvík Bergvinsson.Sighvatur Björgvinsson.