Ferill 355. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 869 – 355. mál.Frumvarp til lagaum breyting á lögum nr. 80/1996, um framhaldsskóla.

(Eftir 2. umr., 3. mars.)1. gr.

    3. mgr. 11. gr. laganna orðast svo:
    Skólameistari ræður aðstoðarskólameistara til allt að fimm ára í senn, áfangastjóra til allt að fjögurra ára og deildarstjóra til tveggja ára að höfðu samráði við skólanefnd. Hann ræður einnig kennara, námsráðgjafa, starfsfólk skólasafns og aðra starfsmenn skólans að höfðu samráði við skólanefnd.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.