Ferill 368. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 1467 – 368. mál.Breytingartillagavið frv. til búnaðarlaga.

Frá meiri hluta landbúnaðarnefndar (GÁ, EgJ, MS, ÁMM, HjálmJ, SJóh).    Við ákvæði til bráðabirgða. Við 2. mgr. bætist: og 35 millj. kr. á árunum 2001 og 2002 hvort ár.