Ferill 560. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 1539 – 560. mál.Breytingartillögurvið frv. til l. um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.     1.      Við 3. gr.
       a.      2. málsl. orðist svo: Fjármálaeftirlitið er sjálfstæð ríkisstofnun á málasviði viðskiptaráðherra en lýtur sérstakri stjórn.
       b.      3. málsl. falli brott.
     2.      Við 4. gr. 1. mgr. orðist svo:
             Með yfirstjórn Fjármálaeftirlitsins fer þriggja manna stjórn og jafnmargir til vara sem Alþingi kýs til fjögurra ára í senn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Viðskiptaráð herra skal ákveða þóknun stjórnarmanna.