Ferill 146. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 328  —  146. mál.
Breytingartillagavið frv. til leiklistarlaga.

Frá meiri hluta menntamálanefndar (SAÞ, HjÁ, TIO, KÁ, ÓÖH, ÁJ).    2. málsl. 1. mgr. 6. gr. orðist svo: Skipaður skal maður með menntun á sviði lista og staðgóða þekkingu á starfi leikhúsa.