Ferill 173. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 397  —  173. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1998.

Frá minni hluta fjárlaganefndar (SJóh, GE, KHG, KH).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.          Við 08-204 Lífeyristryggingar
              1.21 Tekjutrygging ellilífeyrisþega          -200     146     -54
              Greitt úr ríkissjóði          -803     146     -657
    2.          Við 08-371 Ríkisspítalar
              1.01 Ríkisspítalar          352     300     652
    3.          Við 08-375 Sjúkrahús Reykjavíkur
              1.01 Sjúkrahús Reykjavíkur          373     300     673
Prentað upp.