Ferill 231. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 421  —  231. mál.




Breytingartillögur



við frv. til l. um vegabréf.

Frá allsherjarnefnd.



     1.      Við 5. gr.
                  a.      Í stað orðsins „refsivist“ í a-lið 2. mgr. komi: fangelsisrefsingu.
                  b.      Í stað orðsins „refsivistar“ í b-lið 2. mgr. komi: fangelsisrefsingar.
     2.      Við 6. gr.
                  a.      1. mgr. orðist svo:
                     Vegabréf gildir aðeins fyrir einn einstakling.
                  b.      Í stað orðanna „16 ára vera þrjú ár“ í 2. mgr. komi: 18 ára vera fimm ár.