Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 446  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1999.

Frá minni hluta fjárlaganefndar (KH, GE, SJóh).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         1.20 Rannsóknarnám           46,2      34,6     80,8
          Greitt úr ríkissjóði           2.347,2     34,6      2381,8
    2.     Við 06-341 Áfengis- og fíkniefnamál
         1.25 Átak í löggæslu vegna fíkniefnamála          35,0      15,0     50,0
    3.     Við 07-795 Framkvæmdasjóður fatlaðra
         6.01 Framkvæmdasjóður fatlaðra          235,0      245,0     480,0
    4.     Við 08-204 Lífeyristryggingar
         1.45 Hækkun lífeyristrygginga vegna launabreytinga          0,0     476,0     476,0
    5.     Við 14-205 Náttúruvernd ríkisins
         1.10 Þjóðgarðar og friðlýst svæði          48,5      10,9     59,4