Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 454  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1999.

Frá Ágústi Einarssyni.
Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 1:
    1.     Við I Skatttekjur
         1.5.1.1 Tekjuskattur, lögaðila          6.963,0     150,0     7.463,0
Breytingar á sundurliðun 2:
    2.     Við 02-205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
         
1.01 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi          59,9     3,0     62,9
    3.     Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
         
1.90    Háskóla- og rannsóknastarfsemi          41,0     20,0     61,0
    4.     Við 02-905 Landsbókasafn Íslands – Háskólabóka-
              safn
         
a.    6.05 Bókakaup, Landsbókasafnsþáttur          23,5     3,0     26,5
         b.    6.06    Bókakaup, Ritakaupasjóður Háskóla Íslands          46,5     4,0     50,5
    5.     Við 02-981 Kvikmyndasjóður
         
1.01    Kvikmyndasjóður          130,7     40,0     170,7
    6.     Við 07-702 Málefni fatlaðra, Reykjanesi
         1.20 Sambýli          182,4     15,0     197,4
    7.     Við 08-408 Sunnuhlíð, Kópavogi
         1.01    Sunnuhlíð, Kópavogi          158,9     4,0     162,9
    8.     Við 08-495 Daggjaldastofnanir
         a.    1.53     Reykjalundur, Mosfellsbæ          586,6     17,0      603,6
         b.    1.81 Hjúkrunarheimili í Garðabæ          25,2     2,0     27,2
    9.     Við 08-582 Heilsugæslustöðin Hafnarfirði
         1.01    Heilsugæslustöðin Hafnarfirði          143,0     6,0     149,0
    10.     Við 08-586 Heilsugæslustöðin Mosfellsbæ
         1.01 Heilsugæslustöðin Mosfellsbæ          60,8     3,0     63,8
    11.     Við 10-211 Vegagerðin
         
6.25 Suðurstrandarvegur milli Grindavíkur og Þorláks-
              hafnar (undirbúningur)          0,0     30,0     30,0
          Greitt úr ríkissjóði          8.933,0     30,0     8.963,0
    12.     Við 14-205 Náttúruvernd ríkisins
         1.10    Þjóðgarðar og friðlýst svæði          48,5     3,0     51,5