Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 467  —  1. mál.




Breytingartillaga



við frv. til fjárlaga fyrir árið 1999.

Frá Guðnýju Guðbjörnsdóttur, Rannveigu Guðmundsdóttur og Svavari Gestssyni.



Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    Við 07-311 Jafnréttisráð
    1.10 Framkvæmdaáætlun um jafnréttismál          3,9     10,1     14,0