Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 470  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1999.

Frá Hjörleifi Guttormssyni, Kristínu Ástgeirsdóttur,


Steingrími J. Sigfússyni og Ögmundi Jónassyni.


Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         1.92 Rafknúin farartæki, til rannsókna og tilrauna          0,0     20,0     20,0
          Greitt úr ríkissjóði          262,5     20,0     282,5
    2.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         a.     1.62 Náttúrugripasöfn á landsbyggðinni, styrkir          0,0     5,0     5,0
         b.     1.63 Félag um vernd hálendis Austurlands          0,0     0,7     0,7
         c.     1.64 Þjóðgarðar á miðhálendinu, undirbúningur          0,0     3,0     3,0
         d.     1.65 Verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn
                   í Skaftafelli          0,0     4,3     4,3
    3.     Við 14-205 Náttúruvernd ríkisins
         a.     5.02 Breytingar á rekstri þjóðgarðanna í Skaftafelli
                   og Jökulsárgljúfrum          0,0     17,0     17,0
         b.     6.02 Verndaraðgerðir á friðlýstum svæðum          0,0     20,0     20,0
    4.     Við 14-301 Skipulagsstofnun
         1.13 Svæðis- og aðalskipulag, samningsbundin og
              ný verkefni          0,0     70,0     70,0
    5.     Við 14-410 Veðurstofa Íslands
         a.     1.02 Loftslagsbreytingar, rannsóknir          0,0     4,2     4,2
         b.     1.03 Hafísrannsóknir          0,0     2,0     2,0

Greinargerð.


    Vísað er til álits frá minni hluta umhverfisnefndar um frumvarp til fjárlaga (fylgiskjal XIII á þskj. 438, bls. 36–38) til skýringar á 2.–5. tölul.