Ferill 332. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 527  —  332. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um byggingarsamvinnufélög.

Frá félagsmálanefnd.     1.      Við 1. gr. A-liður 1. mgr. falli brott.
     2.      Við ákvæði til bráðabirgða II. Fyrri málsliður ákvæðisins orðist svo: Við gildistöku laga þessara skal félagsmálaráðherra láta kanna starfshætti byggingarsamvinnufélaga og eftir­lit með fjármálastarfsemi slíkra félaga.