Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 553  —  1. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 1999.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, StB, ArnbS, ÁJ, ÁMM, HjálmJ, ÍGP, KHG).    Sundurliðun 3 ( Fjármál ríkisfyrirtækja í B-hluta) og sundurliðun 4 ( Fjármál lánastofnana í C-hluta) orðist svo:
Repró


(12 + 13 síður)