Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 563  —  1. mál.
Breytingartillagavið brtt. á þskj. 551 [Fjárlög 1999].

Frá Guðmundi Árna Stefánssyni og Rannveigu Guðmundsdóttur.Þús. kr.

    Við 65. lið. Eftirfarandi breytingar verða á 1. tölul. g-liðar ( Hafna-
         mannvirki (10-335 6.70
) , Reykjanes:
    a.     Við 4. Hafnarfjörður. Í stað „6.000“ komi          16.000
    b.     Við bætist tveir nýir liðir, svohljóðandi:
               Garðabær          6.000
              Kópavogur          10.000