Ferill 173. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 577  —  173. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1998.

Frá minni hluta fjárlaganefndar (SJóh, KH, GE).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    Við bætist nýr fjárlagaliður:
     08-324 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
    1.01 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands          0,0     25,0     25,0
     Greitt úr ríkissjóði          0,0     25,0     25,0Prentað upp.