Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 578  —  1. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 1999.

Frá Sigríði Jóhannesdóttur.Þús. kr.

    Við sundurliðun 2, Sundurliðun óskiptra liða í A-hluta:
    Við 8. tölul., Ýmis verkefni (04-190 1.90), bætist nýr liður:
    Visnurannsóknir          2.000