Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 584  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1999.

Frá minni hluta fjárlaganefndar (GE, SJóh, KH).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

A. Breytingar á sundurliðun 1:
    1.     1.5.1.1 Tekjuskattur, lögaðilar          6.963,0     1.500,0     8.463,0
    2.     2.2.1.5 Atvinnutryggingargjald          2.912,0     500,0     3.412,0
B. Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 08-204 Lífeyristryggingar
         1.45 Hækkun lífeyristrygginga vegna launabreytinga          0,0     401,0     401,0
    2.     Við 08-324 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
         1.01 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands          119,9     14,0     133,9