Ferill 403. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 769  —  403. mál.
Svarfjármálaráðherra við fyrirspurn Kristínar Halldórsdóttur, Gísla S. Einarssonar og Sigríðar Jóhannesdóttur um ráðstöfun óskiptra liða í fjárlögum.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
    Hvernig hefur verið varið 240 millj. kr. fjárframlagi á óskiptum lið í fjárlögum 1998, 09-481 6.01 Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum?

    Hinn 25. janúar 1999 hafa verið færðar til gjalda samkvæmt heimildagrein fjárlaga 1998 390 millj. kr. Fjárveiting samkvæmt fjárlögum 1998 var 240 millj. kr. en auk þess var veitt til þessara útgjalda 300 millj. kr. í fjáraukalögum 1998. Uppgjöri fyrir árið 1998 er ekki lokið og má því búast við minni háttar breytingum á þessari niðurstöðu.

Heimild Skýring Upphæð
í millj. kr.
8,15
Styrkir til verkefna á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar í atvinnulífinu
80,0
2.4
Sala á Skálholtsstíg 7 og kaup á Laufásvegi 12 fyrir Listasafn Íslands
59,0
8.14
Ráðstöfun söluandvirðis hlutabréfa í Bifreiðaskoðun hf. til framkvæmda
40,0
8.12
Sumarhús á Súðavík
27,0
7.25
Kaup á jörðinni Eystra-Katanes í Hvalfjarðarstrandarhreppi, Borgarfirði
25,3
7,7
Kaup á Laugavegi 164
24,0
2.24 1998 og
3.98 1997
Ráðstöfun söluandvirðis eigna Rannsóknastofnunar landbúnaðarins
18,5
4,21 Innrétting húsnæðis fyrir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins og Náttúrustofu
á Neskaupstað
12,0
2.7 og 2.8 Sala íbúðarhúsa í Kollafirði þar sem andvirði rennur til greiðslu skulda og
viðhalds eigna Laxeldisstöðvarinnar

14,7
2.20
Ráðstöfun söluandvirðis Þrúðvangs 20, Hellu, til kaupa á nýju húsnæði
9,5
*
Húsnæði fyrir fullorðinsfræðslu fatlaðra á Selfossi
1,8
7.11
Lögreglustöð í Ólafsvík
5,5
7.16
Heimavistarhús Íþróttakennaraskólans á Laugarvatni
6,5
6.7 og 8.18
Afhending Akraborgar til Slysavarnaskóla sjómanna
28,1
2.9
Ráðstöfun söluandvirðis íbúðarhúsa á Hvanneyri
30,7
4.17 1996
Húsnæði Fasteignamats ríksins á Selfossi
1,2
2.27
Ráðstöfun söluandvirðis sendiherrabústaðar í Berlín til bústaðar í Bonn
64,4
7,1
Endurbætur á Lindargötu 9
6,2
Alls
454,4
* Gert með fyrirvara um samþykki Alþingis.