Ferill 44. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 1020  —  44. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um afnám laga um gjald af kvikmyndasýningum, nr. 28 4. febrúar 1952.

Frá menntamálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið. Umsagnir um það bárust frá Bandalagi íslenskra lista­manna, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, byggðarráði Skagafjarðar, borgarstjóranum í Reykjavík, Stykkishólmsbæ, bæjarráði Árborgar, bæjarráði Reykjanesbæjar og Bandalagi íslenskra leikfélaga.
    Í frumvarpi þessu er lagt til að lög sem heimila sveitarstjórnum að leggja sérstakt gjald á kvikmyndasýningar verði lögð niður. Fram kemur í fylgiskjali með frumvarpinu að heimild laganna virðist nú hvergi vera notuð.
    Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins.
    Ólafur Örn Haraldsson og Árni Johnsen voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 5. mars 1999.Sigríður A. Þórðardóttir,


form., frsm.


Hjálmar Árnason.


Kristín Ástgeirsdóttir.Guðný Guðbjörnsdóttir.


Tómas Ingi Olrich.


Arnbjörg Sveinsdóttir.Svanfríður Jónasdóttir.