Ferill 509. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 1110  —  509. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um Háskóla Íslands.

Frá menntamálanefnd.     1.      Við 2. gr. 1. málsl. 3. mgr. orðist svo: Áður en lögum og reglum, er snerta háskólann eða háskólastofnanir, verður breytt eða við þau aukið skal háskólaráð leita umsagnar háskólafundar um breytingar eða viðauka, svo og um nýmæli.
     2.      Við 13. gr. Á undan tölunni „25.000“ í 3. mgr. komi: allt að.
     3.      Við 18. gr. 2. mgr. orðist svo:
             Háskólaráði er heimilt að semja við stúdenta, samtök þeirra og félög, hollvinasamtök, einstaklinga, samtök þeirra og fyrirtæki eða opinberar stofnanir um að taka að sér þjón­ustu fyrir hönd Háskóla Íslands, enda sé farið að ákvæðum í 30. gr. laga um fjárreiður ríkisins.