Ferill 405. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 988  —  405. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um framkvæmd tiltekinna þátta í varnarsamstarfi Íslands og Bandaríkjanna.

Frá 1. minni hluta utanríkismálanefndar (SighB, JÁ).    Við ákvæði til bráðabirgða II bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Ákvæði þetta öðlast gildi 1. janúar 2001.