Ferill 321. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 1072  —  321. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 58/1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta.

Frá Þorgerði K. Gunnarsdóttur.    Við 8. gr. A-liður orðist svo: 1. mgr. fellur brott og breytist röð málsgreina í samræmi við það.


Prentað upp.