Ferill 210. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 1073  —  210. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um starfsréttindi tannsmiða og brtt. á þskj. 1012.

Frá iðnaðarnefnd.     1.      Við 2. tölul. brtt. á þskj. 1012. Í stað orðanna „m.a. eftirlit landlæknis“ komi: og skal landlæknir hafa eftirlit með þessum þáttum.
     2.      Á eftir 4. gr. komi ný grein sem orðist svo:
             Við gildistöku laga þessara bætist nýr málsliður, 3. málsl., við 1. mgr. 3. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990, svohljóðandi: Hann hefur jafnframt eftirlit með þeim hluta af starfi sjálfstætt starfandi tannsmiða, sem öðlast hafa meistararéttindi, sem unninn skal í samstarfi við tannlækni.