Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 389  —  1. mál.
Breytingartillagavið brtt. 375 [Fjárlög 2001].

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, EOK, ArnbS, KPál, HjálmJ, ÍGP, ÁJ).    84. liður orðist svo:
    Sundurliðun fyrir viðfangsefnin 6.70 Hafnamannvirki, 6.74 Lendingarbætur og 6.80 Sjóvarnargarðar kemur í sérstökum yfirlitum á þessa leið:
Þús. kr.

    1. Hafnamannvirki (10-335 6.70).
    a.     Vesturland:
              1.     Snæfellsbær          38.400
              2.     Grundarfjörður          83.100
              3.     Stykkishólmur          8.800
                    Samtals           130.300

         Vestfirðir:
              1.     Vesturbyggð          1.600
              2.     Tálknafjörður          1.500
              3.     Ísafjarðarbær          8.600
              4.     Bolungarvík          14.800
              5.     Súðavík          3.600
              6.     Drangsnes          4.500
                    Samtals           34.600

         Norðurland vestra:
              1.     Skagaströnd          2.200
              2.     Skagafjörður          39.200
              3.     Siglufjörður          49.500
                   Samtals           90.900

         Norðurland eystra:
              1.     Hafnasamlag Eyjafjarðar          18.400
              2.     Hafnasamlag Norðurlands          61.100
              3.     Húsavík          225.200
              4.     Kópasker          2.400
              5.     Raufarhöfn          4.600
              6.     Þórshöfn          55.300
                    Samtals           367.000

Þús. kr.

         Austurland:
              1.     Vopnafjörður          14.900
              2.     Borgarfjörður eystri          5.600
              3.     Seyðisfjörður          37.900
              4.     Fjarðabyggð          89.900
              5.     Fáskrúðsfjörður          19.900
              6.     Djúpivogur          46.800
              7.     Hornafjörður          41.900
                    Samtals           256.900

         Suðurland:
              1.     Vestmannaeyjar          126.500
              2.     Þorlákshöfn          19.400
                    Samtals           145.900

         Reykjanes:
              1.     Grindavík          208.000
              2.     Sandgerði          88.300
              3.     Hafnasamlag Suðurnesja          9.400
              4.     Hafnarfjörður          9.000
                    Samtals           314.700

    b.              Óskipt til slysavarna o.fl.          1.200
    c.               Rannsóknir o.fl.          10.000
                    Samtals           1.351.500

2. Lendingarbætur (10-335 6.74).
    1.     Búðir og Hellnar á Snæfellsnesi          300
    2.     Haukabergsvaðall          200
    3.     Hesteyri          200
    4.     Lagarfljótsbrú          1.000
    5.     Breiðdalsvík          700
    6.     Reykjafjörður nyrðri          200
    7.     Gjögur              200
          Samtals           2.800

3. Sjóvarnargarðar (10-335 6.80).
    1.     Snæfellsbær          1.000
    2.     Eyrarsveit          5.100
    3.     Vesturbyggð          6.000
    4.     Ísafjarðarbær          23.000
    5.     Árneshreppur          900
    6.     Blönduósbær          8.800
    7.     Dalvíkurbyggð          4.400
    8.     Hríseyjarhreppur          100
Þús. kr.

    9.     Árskógssandur          700
    10.     Grýtubakkahreppur          5.700
    11.     Sveitarfélagið Ölfus          10.200
    12.     Sandgerðisbær          600
    13.     Gerðahreppur          2.200
    14.     Reykjanesbær          100
    15.     Vatnsleysustrandarhreppur          5.000
          Samtals           73.800