Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 441  —  1. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001.

Frá Kristjáni L. Möller, Gísla S. Einarssyni, Einari Má Sigurðarsyni


og Össuri Skarphéðinssyni.Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    Við 06-390 Ýmis löggæslumál
    1.16 Sérstakt átak í umferðarmálum          0,0     100,0     100,0