Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 458  —  1. mál.

Pdf-útgáfa skjalsins: www.althingi.is/altext/126/s/0458.pdf

Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, EOK, ArnbS, ÁJ, HjálmJ, ÍGP, KPál).    Sundurliðun 1 ( Tekjur A-hluta) orðist svo:

Sundurliðun 1Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


Tekjur A-hluta
Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.