Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 459  —  1. mál.

Pdf-útgáfa skjalsins: www.althingi.is/altext/126/s/0459.pdf


Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, EOK, ArnbS, ÁJ, HjálmJ, ÍGP, KPál).    Sundurliðun 3 ( Fjármál ríkisfyrirtækja í B-hluta) orðist svo:


Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


Fjármál ríkisfyrirtækja í B-hluta.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.
Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.