Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 461  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, EOK, ArnbS, ÁJ, HjálmJ, ÍGP, KPál).    Við 5. gr.
    a.    Í stað fjárhæðarinnar „1.200 m.kr.“ í 1. tölul. komi: 27.600 m.kr.
    b.    Í stað fjárhæðarinnar „4.100 m.kr.“ í 2. tölul. komi: 3.900 m.kr.
    c.    Í stað fjárhæðarinnar „3.100 m.kr.“ í lið 2.1 komi: 2.900 m.kr.
    d.    Í stað fjárhæðarinnar „31.500 m.kr.“ í lið 3.2 komi: 27.300 m.kr.