Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 476  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001.

Frá Jóni Bjarnasyni, Árna Steinari Jóhannssyni, Kolbrúnu Halldórsdóttur,


Steingrími J. Sigfússyni, Þuríði Backman og Ögmundi Jónassyni.Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         1.90 Framhaldsskólar, óskipt          293,0     250,0     543,0
    2.     Við 02-971 Ríkisútvarpið
         1.20 Framlag úr ríkissjóði til að bæta rekstrarstöðu og
         og styrkja dreifikerfi          0,0     380,0     380,0
    3.     Við 07-205 Leiguíbúðir
         6.22 Átak í byggingu félagslegs leiguhúsnæðis          0,0     750,0     750,0
    4.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         1.85 Efling félagslegs forvarnastarfs,
         langtímaverkefni          0,0     50,0     50,0
    5.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         1.52    Bætt fjarskipti og
         aukin flutningsgeta grunnnetsins          0,0     250,0     250,0
    6.     Við 14-205 Náttúruvernd ríkisins
         5.01 Þjóðgarðar og friðlýst svæði          25,0     90,0     115,0