Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 478  —  1. mál.
Breytingartillagavið brtt. á þskj. 463 [Fjárlög 2001].

Frá Jóni Bjarnasyni, Árna Steinari Jóhannssyni, Kolbrúnu Halldórsdóttur,


Steingrími J. Sigfússyni, Þuríði Backman og Ögmundi Jónassyni.


    Við 7. gr. Liður 8.20 orðist svo:
    Að semja, með þátttöku félagsmálaráðherra, við sveitarfélög í fjárhagserfiðleikum um fjárhagslega endurskipulagningu með þátttöku ríkisins.