Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 479  —  1. mál.
Breytingartillagavið brtt. á þskj. 457 [Fjárlög 2001].

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur, Árna Steinari Jóhannssyni, Jóni Bjarnasyni,


Steingrími J. Sigfússyni, Þuríði Backman og Ögmundi Jónassyni.


    Við 53. tölul., d-liður orðist svo:
    d.    Sérstakt yfirlit, 20, orðist svo:
               20. Ýmis verkefni (14-190 1.90).
                       Umhverfisverndarsamtök Íslands          2,0
                       Náttúruverndarsamtök Íslands          2,0
                        Samtals          4,0