Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 487  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001 og brtt. á þskj. 457.

Frá Jóni Kristjánssyni.Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 5. tölul. á þskj. 457. A-liður orðist svo:
         1.11 Símenntun og fjarvinnsluverkefni          63,3     -33,3     30,0
    2.     Við 06-190 Ýmis verkefni
         1.83 Kristskirkja, Landakoti          0,0     2,0     2,0
    3.     Við 34. tölul. á þskj. 457
         a.    A-liður orðist svo:
              1.31 Félagasamtök, styrkir          39,6     4,9     44,5
         b.    Undirliður 24 í c-lið falli brott.