Ferill 197. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 498  —  197. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur, Margréti Frímannsdóttur,


Ögmundi Jónassyni og Jóhanni Ársælssyni.


     1.      Við 1. gr. Í stað orðsins „sjö“ í 1. efnismgr. b-liðar komi: 18.
     2.      Við bætist ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                  Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. A-liðar 69. gr. laganna skulu barnabætur greiddar með öllum börnum yngri en 16 ára árin 2001 og 2002.