Ferill 283. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 596  —  283. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, með síðari breytingum.

Frá Margréti Frímannsdóttur og Jóhönnu Sigurðardóttur.     1.      Á undan 1. gr. komi ný grein er orðist svo:
                  3. mgr. 1. gr. laganna orðast svo:
                  Bifreiðar erlendra sendisveita, bifreiðar erlendra ræðismanna sem ekki eru íslenskir ríkisborgarar, belta- og námubifreiðar sem eingöngu eru notaðar utan vega eða á lokuðum vinnusvæðum sem og almenningsvagnar í áætlanaferðum eru undanþegnir skattskyldu.
     2.      Á eftir 1. gr. komi ný grein er orðist svo:
                  Lokamálsliður 5. mgr. B-liðar 4. gr. laganna fellur brott.