Ferill 333. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 611  —  333. mál.
Tillaga til rökstuddrar dagskrárí málinu: Frv. til l. um breyt. á tollalögum, nr. 55/1987, með síðari breytingum, o.fl.

Frá Ögmundi Jónassyni, Jóhönnu Sigurðardóttur og Margréti Frímannsdóttur.    Með vísan til rökstuðnings í nefndaráliti minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar (þskj. 610) þar sem fram kemur hörð gagnrýni á aðdraganda og meðferð málsins og þess að fram hefur komið í umfjöllun nefndarinnar að ótímabært er að afgreiða málið samþykkir Alþingi að vísa málinu frá og taka fyrir næsta mál á dagskrá.