Ferill 625. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 1236  —  625. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um húsaleigubætur, nr. 138/1997.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur og Guðrúnu Ögmundsdóttur.    Við 3. gr.
       a.      Inngangsmálsgrein orðist svo:
        Við 7. gr. laganna bætast tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi.
       b.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
         Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. hafa einstæðir foreldrar sem búa saman tímabundið í sérstöku húsnæði á vegum Félags einstæðra foreldra rétt til húsaleigubóta.